Търговска гаранция

съгласно чл.119 от ЗЗП:

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ е предоставена от производителя – "МИШЕЛ СТАЙЛ 94" ЕООД и важи за срок от Четиринадесет дни след направената покупка, като следва да бъде уредена от ПРОДАВАЧА:

Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.120 от ЗЗП
Уважаеми клиенти, гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на покупката. Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката.
Стоката не трябва да е носена както и етикетът трябва да е на дефектната стока. За тази цел препоръчваме на нашите клиенти да прегледат хубаво закупената стока от нас, преди да премахнат стикерите и етикетите на даденият продукт. Рекламация се приема само с касова или гаранционна бележка.
Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяването й, респективно от завеждането в регистъра за предявените рекламации. В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламацията, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.

Метод за управление на гаранционните претенции:

Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок до тридесет дни от датата на приемане на гаранционната претенция. Ако поправката е невъзможна - следва замяна на стоката с друга от същия вид.
В случай на липса на същата по вид стока, следва замяна с друга по избор на Купувача. В случай на разлика в цената, същата следва да бъде заплатена от него.

 

При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка - ПРОДАВАЧЪТ не приема рекламация !

ПРОДАВАЧЪТ може да ви окаже съдействие или да Ви даде съвет за проблеми възникнали след гаранционния срок.

Дизайнерски мъжки дрехи Мондо!
Магазин в България:
 гр. София
ул. Охрид №13

Телефон: 0899 88 1001
E-mail: office.mondobg.com